Arts Gràfiques


OFERTA FORMATIVA ARTS GRÀFIQUES

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CFGM Preimpressió digital (AF10)

CFGM Impressió gràfica (dual) (AF20)

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (AFA0) Us podeu matricular per al curs 2019-2020 

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (AFB0) Us podeu matricular per al curs 2018-2019Páginas