Avisos

Període de matrícula crèdits extingits LOGSE

Els alumnes amb crèdits LOGSE pendents s'han de matricular a la secretaria del centre de l'1 al 15 d'octubre.

Més informació

Horari d'atenció de tutors i tutores

Publicat, de manera permanent, a l'apartat Alumnat, Notícies.

Ensenyament i AGBAR, nou cicle dual al Pere Martell

L'Institut Pere Martell oferirà els primers ensenyaments professionals relacionats amb el cicle de l'aigua.

Notícies

Canals / Departaments