Preinscripció i matrícula Programes de formació i inserció


Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a programes de formació i inserció

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació i vulguin accedir a un programa de formació i inserció.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

La sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

 

Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

 • Publicació de l'oferta: 13 de maig de 2016.
 • Preinscripció:  del 17 al 27 de maig de 2016, ambdós inclosos.
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds dels alumnes: del 17 de maig al 6 de juny de 2016, segons convocatòria individual feta pel centre. (En funció dels resultats d'aquesta entrevista es poden modificar les peticions que consten a la sol·licitud).
 • Sorteig públic del número de desempat: 8 de juny de 2016 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2016.
 • Termini per presentar reclamacions: 8 al 10 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes  amb la puntuació definitiva: 14 de juny de 2016.
 • Publicació de l'oferta final: 1 de juliol de 2016.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 1 de juliol de 2016.
 • Període de matrícula: de l'1 al 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne