Preinscripció i matrícula Programes de formació i inserció


Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a programes de formació i inserció

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació i vulguin accedir a un programa de formació i inserció.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

La sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

 

Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

 • PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

  Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

   

  • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 15 al 26 de maig de 2017
  • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 15 de maig al 5 de juny de 2017, segons la convocatòria individual feta pel centre
  • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 6 de juny de 2017
  • Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2017 (11 h, Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
  • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 7 al 9 de juny de 2017
  • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2017
  • Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2017
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017
  • Període de matrícula: de l'1 al 8 de setembre de 2017

  Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne