Preinscripció i matrícula Programes de formació i inserció


Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a programes de formació i inserció

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació i vulguin accedir a un programa de formació i inserció.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

La sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.

També es pot concertar cita trucant a:

977 54 95 67 (PTT)

Programes de Transició al Treball. PTT

 • Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.
 • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

 

977 54 95 43 (FIAP)

Formació i Aprenentatge Professional. FIAP

 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
 • Auxiliar de paleta i construcció.

Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

 • PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

  Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

   

  • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2018
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 25 de maig de 2018
  • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 14 de maig a l'1 de juny de 2018, segons la convocatòria individual feta pel centre
  • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 4 de juny de 2018
  • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018 (11 h, Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
  • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 5 al 7 de juny de 2018
  • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018
  • Publicació de l'oferta final: 2 de juliol de 2018
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2018
  • Període de matrícula: del 3 al 10 de setembre de 2018

  Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està en situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el DNI, amb la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el número de cursos escolartizats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o s'està cursant.