Preinscripció i matrícula Programes de formació i inserció


Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a programes de formació i inserció

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació i vulguin accedir a un programa de formació i inserció.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

La sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.

També es pot concertar cita trucant a:

977 54 95 67 (PTT)

Programes de Transició al Treball. PTT

 • Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.
 • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

 

977 54 95 43 (FIAP)

Formació i Aprenentatge Professional. FIAP

 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.

Pla Iniciació Professional. PIP

 • Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització.

Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

 • PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

  Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

  • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 24 de maig de 2019
  • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 13 al 31 de maig de 2019
  • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 3 de juny de 2019
  • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2019 a les 11 h. (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
  • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 5 a l'11 de juny de 2019
  • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2019
  • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 5 de juliol de 2019
  • Període de matrícula: del 2 al 9 de setembre de 2019

  Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està en situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el DNI, amb la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el número de cursos escolartizats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o s'està cursant.