Preinscripció i matrícula Curs accés cicles Grau Superior


CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

Calendari preinscripció i matrícula Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

 • Publicació de l'oferta de places: 22 de juny de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 7 de juliol de 2017.
 • Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 10 de juliol de 2017.
 • Període per presentar una reclamació: del 10 al 13 de juliol de 2017.
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el desempat: 13 de juliol a les 9:00 h al centre
 • Publicació de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 de juliol de 2017.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 17 de juliol de 2017.
 • Període de matrícula: del 17 al 21 de juliol de 2017.

 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic