Preinscripció i matrícula Curs accés cicles Grau Superior


CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

Calendari preinscripció i matrícula Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

 • Publicació de l'oferta de places:
 • Presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista amb la puntuació provisional:
 • Període per presentar una reclamació: 
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el desempat: 
 • Publicació de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos:
 • Període de matrícula: 

 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic