Preinscripció i matrícula Curs accés cicles Grau Superior


CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

Calendari preinscripció i matrícula Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

 • Publicació de l'oferta de places: 2 de juliol de 2018
 • Presentació de sol·licituds: del 9 al 13 de juliol de 2018
 • Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 16 de juliol de 2018
 • Període per presentar una reclamació: del 16 al 18 de juliol de 2018
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el desempat: 19 de juliol a les 9:00 al centre
 • Publicació de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 20 de juliol de 2018
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 23 de juliol de 2018
 • Període de matrícula: del 23 al 27 de juliol de 2018

 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic
 • En el cas d'alumnes que estiguin cursant un cicle de grau mitjà: Certificació acadèmica de la qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu