Preinscripció i matrícula Curs accés cicles Grau Superior


Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar el curs de formació específic encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

- El curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior continuarà impartint-se, amb tres modificacions derivades de la nova normativa d'admissió, que són les següents:

 S'amplien els destinataris que poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior: a més dels alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica, com a novetat, també hi podran accedir les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.

Per al curs 2016-2017, només podran participar en el període ordinari de preinscripció els alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica; els que encara estiguin cursant el cicle formatiu de grau mitjà podran tenir accés a les places vacants del curs que hagin quedat, un cop finalitzat el procés ordinari abans esmentat.

 

Calendari preinscripció i matrícula

 • Publicació de l'oferta de places: 
 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 7 de juliol de 2017.
 • Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 
 • Període per presentar una reclamació: 
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el desempat:
 • Publicació de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 
 • Període de matrícula: 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l'alumne
 • Si l'alumne és menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està e situació d'acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l'alumne

Documentació acreditativa que cal presentar

 • Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic