Preinscripció i matrícula curs 2017-2018


Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària, així com els alumnes que per a l'accés a cicles de grau superior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de grau mitjà, han de participar al segon període de preinscripció que es durà a terme el mes de setembre.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre escollit com a primera opció, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, un cop enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la en el termini establert al centre de primera opció.

Les persones que hagin superat les proves d'accés convocades per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no caldrà que aportin la certificació de superació.

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Mitjà: pendent de la publicació de la resolució

 • Publicació de l'oferta: 
 • Preinscripció:  del 16 de maig al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos. 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds ordenades per puntuació definitiva:
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada:  

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula (mes de setembre):

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l'oferta: 
 • Preinscripció: del 25 de maig al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos. 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds:
 • Publicació de les llistes de sol·licituds ordenades per puntuació definitiva:  
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: 

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària, així com els alumnes que per a l'accés a cicles de grau superior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de grau mitjà, han de participar al segon període de preinscripció que es durà a terme el mes de setembre.

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula (mes de setembre):

 

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

 • Publicació de l'oferta: 
 • Preinscripció:  del 15 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos.
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds dels alumnes: 
 • Sorteig públic del número de desempat: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de les llistes  amb la puntuació definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 
 • Període de matrícula: 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

 

CURS D'ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR (CAS)

Calendari preinscripció i matrícula Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

 • Publicació de l'oferta de places: 
 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 7 de juliol de 2017.
 • Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 
 • Període per presentar una reclamació: 
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el desempat: 
 • Publicació de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 
 • Període de matrícula: 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament