Preinscripció i matrícula curs 2019-2020


Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

El procés de preinscripció es fa en un únic període. 

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s'ha de fer des de casa de manera telemàtica dins el termini (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un formulari electrònic, disponible al web del Departament d'Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a encara és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (en cas que sigui major o faci els anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne/a (IDALU).

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça de correu electrònic especificada en el formulari.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-ho al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Mitjà:

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019
 • Termini per presentar sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019  SOL·LICITUD TELEMÀTICA     
 • Termini per presentar documentació: 23 de maig de 2019
 • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019
 • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019 a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació llista de sol·licituds ordenada definitiva: 25 de juny de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 9 al 15 de juliol de 2019
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2019
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: dies 2 i 3 de setembre de 2019
 • Llista d'admesos de la 2a fase: 4 de setembre de 2019

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 24 de maig de 2019
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 5 de juny de 2019   SOL·LICITUD TELEMÀTICA 
 • Termini per presentar la documentació: 7 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019 a les 11 h. (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2019
 • Termini per fer la matrícula (alumnes preinscrits admesos): del 18 al 23 de juliol de 2019

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Calendari preinscripció i matrícula Programes Formació i Inserció

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 24 de maig de 2019
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 13 al 31 de maig de 2019
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 3 de juny de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2019 a les 11 h. (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
 • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 5 a l'11 de juny de 2019
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2019
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 5 de juliol de 2019
 • Període de matrícula: del 2 al 9 de setembre de 2019

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament