Exàmens crèdits extingits LOGSE


Cicles formatius LOGSE extingits:

Cicles ofertats:

  • Cicle formatiu de grau mitjà EQUIPS ELECTRÒNICS DE CONSUM
- Hi ha dos convocatòries per fer les proves: Novembre 2016 i Abril 2017
 
 
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
 
- Els alumnes s'han de matricular a secretaria: de l'1 al 15 d'octubre (aquesta matrícula serveix per a les dues convocatòries, en cas que no es superés la prova ordinària)
 
- Les proves seran: del 16 al 26 de novembre (horari de tarda)
 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

- De l'1 al 15 de març, s'obre el període d'inscripció per a la segona convocatòria de les proves. Els alumnes que no s'hagin matriculat al mes d'octubre, s'han de matricular a la secretaria del centre.

- Les proves seran: del 4 al 14 d'abril (horari de tarda)

 

Els alumnes que van participar en la primera convocatòria ja estan inscrits per a la segona.

Els alumnes que es matriculen de nou han de pagar el preu públic de 20€ per crèdit per a cicles de grau superior.