Matrícula semipresencial


La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional. Va adreçada a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball

b) tenir cura d’altres persones

c) qualsevol altra circumstància excepcional

que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives. La matrícula semipresencial es pot sol·licitar a la direcció del centre a través d'aquest formulari

Aquí pots consultar les unitats formatives de cada cicle que es poden cursar en modalitat semipresencial:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR