Acreditació de competències


acreditat

08-01-2018. Donat que encara hi ha places s'amplia el termini de preinscripció fins esgotar les vacants.

Presentació sessió informativa 15/01/2018

Resultats preinscripció. 

Les persones admeses en la preinscripció han d’assistir presencialment a una sessió informativa en el centre. La sessió informativa té per objectiu explicar el procés d’inscripció, el pagament del preu públic, el calendari d’actuacions i la documentació complementària que cal presentar per formalitzar la inscripció. La sessió informativa es realitzarà dilluns dia 15 de gener de 2018 a les 18:30 hores a la sala Tarraco de l'Institut Pere Martell. Com arribar-hi

Full de reclamacions a la llista de persones admeses i excloses. (Podeu lliurar la vostra sol·licitud a les oficines del centre o adjuntarla per e-correu a l'adreça acreditat@institutperemartell.ca

------------------------------------------------------------------

Àmbit convocat: Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, telecomunicacions, instal·lacions solars fotovoltaiques i de sistemes d’automatització industrial

Famílies Professionals dels cicles:

Electricitat i electrònica i Instal·lació i manteniment

Cicle formatiu

Codi QP

Qualificació professional

 
 

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 

EE_2-257_2

 

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

 

EE_2-043_2

Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació en edificis

 

EA_2-261_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.

 

CFGM Manteniment electromecànic

EE_2-599_2

Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

 

Resolució de la convocatòria: DOGC de la RESOLUCIÓ ENS/2423/2017 (Publicació al DOGC 20/10/2017)

Nombre de places ofertades: 80

Informació i orientació

Podeu sol·licitar informació i orientació per participar en la convocatòria en el nostre centre. 

   - Horari d’atenció telefònica aspectes generals de dilluns a divendres en horari d'oficines. Atenció personalitzada dilluns de 16 a 20 hores.
   - Telèfon de contacte: 977556338
   - Email: acreditat@institutperemartell.cat
   - Ubicació i com arribar-hi: feu clic

 

Documentació que cal presentar a la secretaria del centre:

  1. Sol·licitud de preinscripció. Del 23 d'octubre fins al 15 de desembre de 2017
  2. Model de presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació.
    • El model de presentació i la documentació justificativa s'han de presentar en el termini de 5 dies hàbils, comptats des del moment que es registri la sol·licitud de preinscripció.

Publicació dels resultats de preinscripció. (A la pàgina web del centre i al taulell d'anuncis)

El resultat de la preinscripció es comunicarà en el termini de dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud de preinscripció.

Més informació: http://acreditat.gencat.cat