Entrega de notes finals


El dia 22 de juny es farà l'entrega de les notes finals i del sobre de matrícula. A les 12 hores els grups de 1r i a les 18:00 els grups de 2n. A les 18:30 h començarà l'acte de graduació al Teatre del Complex.