Visita dels Compagnons du Devoir de Marsella i Tours


El dia 16 de febrer vam rebre els representants dels Compagnons du Devoir amb què farem un intercanvi dins el marc del “Projecte Pilot de Mobilitat de Llarga Durada per a Aprenents”. Tal com vam anunciar-vos al setembre, l’Institut Pere Martell participa en aquest programa aportant-hi quatre alumnes, els quals passaran 6 mesos a França fent pràctiques en una empresa i estudiant en un CFA (Centre de Formation d’Apprentis). A partir de juny, dos alumnes de Soldadura aniran a Marsella i dos d’Instal·lació i Manteniment, a Tours.

Després d’una visita a les instal·lacions del centre, la sessió de treball va continuar amb una reunió a la qual van assistir el professorat i els caps de departament implicats: Ernesto Núñez, Jordi Barenys, Andrea Navarro i Bertomeu Real. En aquesta reunió, centrada en els aspectes curriculars d'ambdós països, vam realitzar una comparació dels continguts dels respectius cicles formatius per tal de trobar la forma de adequar-los a les necessitats de cada sistema educatiu, de manera que la feina feta a l’estranger pels alumnes participants pugui ser validada un cop tornin al seu país d’origen.