El projecte SmartCub va prenent forma!


En començar el curs i iniciar les classes també es reprenen els treballs al SmartCub. La passada setmana els alumnes de 2n del CFGS de Sistemes electrotècnics i automatitzats van muntar les canalitzacions per poder fer les corresponents instal·lacions de electrotècniques (enllumenat, endolls, so, multimèdia, seguretat...).

Recordem que  aquest projecte es va iniciar al curs passat i pretén reconvertir un contenidor de mercaderies en un espai transportable que faci difusió de la Tarragona SmartCity. Tots els treballs de reconversió es desenvoluparan a l’Institut Pere Martell i intervenen gairebé totes les famílies professionals del centre. Aquest factor multidisciplinar es ben present a tot el projecte i requereix de més implicació per part del professorat i alumnat.

En paral·lel al treball esmentat també s’estan desenvolupen tasques en altres àmbits del projecte:

-Estudiants del CFGS de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia estan duent a terme la maquetació d’un conte infantil desenvolupat per la fundació Tarragona Smart Mediterranean City que mostra algunes de les característiques Smart de Tarragona. Associat a aquest conte també es treballen una sèrie de productes com pot ser una versió interactiva digital o elements de marxandatge. A més també s’està fent el disseny dels panells informatius interiors.

-De part del CFGS en Sistemes de telecomunicació i informàtics es continua amb els treballs del curs anterior sobre so, videovigilància, xarxa wifi i connexió internet. Així mateix,  s’estan millorant aspectes rellevants de seguretat i connectivitat aprofundint en la configuració del equips informàtics.

-Per altra banda, els alumnes del CFGS Energies renovables estan preparant  els materials necessaris per la instal·lació solar fotovoltaica. Al curs passat es va realitzar el disseny i càlcul i aquest any s’estan preparant els materials per implementar-la. Aquesta instal·lació permetrà un grau d’autonomia energètica a l'SmartCub que farà possible el seu ús en llocs on no hi hagi subministrament elèctric.

Encara falta molt per finalitzar el projecte però amb l’empenta de tots de ben segur el repte es farà realitat. Bona feina!