Finalitza el projecte de millora de l’enllumenat de l'edifici A


Finalment, després d’una bona quantitat d’esforç i dedicació la segona fase del projecte de millora de l’enllumenat del passadís d’aules de l’edifici de tallers del Pere Martell s’ha acabat. En aquesta fase s’han substituït els tubs fluorescents tradicionals per tubs de tecnologia LED que tenen un menor consum i millors prestacions del segon tram de passadís. De la mateixa manera que en la primera fase del projecte, a la instal·lació s’han inclòs uns sensors de moviment que només activen la il·luminació quan hi ha persones al passadís. Com a novetat, aquest any s’ha introduït una millora en el funcionament que en cas que tot l’enllumenat estigui apagat haurà un tub LED cada 5 metres que mantindrà un nivell d’il·luminació mínim al passadís perquè no quedi en completa foscor.

Aquest projecte ha estat desenvolupat per Marc Ramírez Hens i Rafael García Macías, alumnes del cicle formatiu de grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats.