Inaugurem el curs 2018 - 2019 amb novetats


El centre comença el curs amb uns 1200 alumnes i inicia el nou CFGS de Gestió de l'aigua pioner a Catalunya 

L’Institut Pere Martell de Tarragona ha començat el curs 2018-2019 amb uns 1100 alumnes matriculats. Per aquest curs els estudis més demandats han estat: pel que fa als CFGM, el d’Electromecànica de vehicles i el de Preimpressió digital; i pel que fa als CFGS, el de Realització de projectes audiovisuals i espectacles, el de Mecatrònica industrial i el d’Automoció. El passat divendres 14 de setembre es va dur a terme la presentació del curs 2018-2019 al Teatre del Complex Educatiu de Tarragona, que estava ple amb l’alumnat de cicles formatius. L'equip directiu va donar la benvinguda als alumnes i els van explicar el funcionament del centre. Seguidament, els tutors els van mostrar les aules i els han explicat els aspectes concrets de cada cicle formatiu.

Nou cicle de Gestió de l'Aigua dual pioner a Catalunya

L’Institut Pere Martell àmplia la seva oferta en FP dual amb una nova titulació única a Catalunya: el CFGS en Gestió de l’aigua. El centre tarragoní ha duplicat la seva oferta en formació professional dual en aquests últims cursos, i ja són 9 els cicles formatius que s’imparteixen en aquesta modalitat de formació conjunta entre el centre i les empreses. Aquest increment respon a la demanda de nous perfils professionals i persones qualificades per tal de fer més competitives les empreses. Així ho demostra l’elevat nivell d’inserció laboral de l’alumnat que es gradua a la formació professional.

Des de fa anys l’Institut Pere Martell treballa conjuntament amb les empreses per a formar professionals i es va detectar la mancança de treballadors especialitzats en el sector relacionat amb el cicle de l’aigua. Ja al 2014 van ser pioners a impartir el CFGM de Xarxes instal·lacions i estacions de tractament d’aigua, i de cara al curs 2018-2019 s’implantarà el nou CFGS de Gestió de l’aigua en modalitat dual. Els continguts d’aquesta nova titulació giren al voltant de la qualitat i tractament d'aigües, la gestió eficient de l'aigua, la configuració de xarxes, sistemes elèctrics automatismes i telecontrol en instal•lacions d'aigua i gestió d'operacions, qualitat i Medi Ambient.

L'Institut Pere Martell és un centre públic de Formació Professional Específica que compta amb unes característiques que el fan singular i de referència a les nostres comarques. Destacant per la seva ubicació, dins del Complex Educatiu de Tarragona, així com també per la seva àmplia oferta formativa que es concreta en nou  famílies professionals, totes elles de caire industrial / tècnic i més d’una vintena de titulacions.