Inaugurem el curs 2017-2018 amb novetats


El centre comença el curs amb uns 1200 alumnes, inicia un nou projecte pioner de mobilitats de llarga durada i més convenis de formació professional dual

L’Institut Pere Martell de Tarragona ha començat el curs 2017-2018 amb uns 1200 alumnes matriculats. Per aquest curs els estudis més demandats han estat: pel que fa als CFGM, el d’Electromecànica de vehicles i el de Preimpressió digital; i pel que fa als CFGS, el de Realització de projectes audiovisuals i espectacles, el de Mecatrònica industrial i el d’Automoció. Avui dijous 14 de setembre s’ha dut a terme la presentació del curs 2017-2018 al Teatre del Complex Educatiu de Tarragona, que estava ple amb l’alumnat de cicles formatius. L'equip directiu ha donat la benvinguda als alumnes i els han explicat el funcionament del centre. Seguidament, els tutors els han mostrat les aules i els han explicat els aspectes concrets de cada cicle formatiu.

Tret de sortida del projecte europeu de mobilitats de llarga durada en l'FP

Una de les novetats és que l’INS Pere Martell de Tarragona és pioner a tot  l’Estat en iniciar un projecte europeu de mobilitats de llarga durada en l'FP. El centre ha posat en marxa aquest mes de setembre un projecte europeu per a la mobilitat dels alumnes de formació professional sota el títol “European Apprenticeship Ambassadors”. En aquest hi participen una trentena de centres educatius d’un total de 14 països europeus, com per exemple, Dinamarca, Alemanya, Finlàndia, França o Països Baixos, per dur a terme estades de llarga durada (6-12 mesos) a l’exterior i majoritàriament en règim de formació en alternança i dual. En total hi haurà uns 145 joves que es beneficiaran d’aquestes estades. El centre ha enviat a França 4 estudiants d’especialitats industrials i, per altra banda, actualment acull quatre estudiants francesos de Marsella i Tours

Més convenis de formació professional dual

Per altra banda, cal destacar que aquest curs ha augmentat el nombre d’alumnes que cursaran formació professional dual a l’empresa, gràcies a la implementació del 2n curs de nous cicles d'FP dual: el CFGM Soldadura i caldereria, el CFGS Automoció i el CFGS de Prevenció de Riscos Professionals. Cal destacar també, el CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics, del qual se n’ha adaptat el currículum a la nova demanda del sector centrada en el manteniment de telèfons mòbils i tablets, ciberseguretat, drons i emissions audiovisuals en “streaming”.

Aquesta oferta se suma als programes d'FP dual que ja han cursat diverses promocions d’alumnes: el CFGS Mecatrònica, el CFGM Manteniment electromecànic (amb la possibilitat d’obtenir doble titulació: l’espanyola i alemanya), el CFGM Impressió gràfica i el CFGM Xarxes i estacions de tractament d’aigua.

Per poder donar resposta a aquest augment d’alumnes en modalitat dual, l’Institut Pere Martell recentment ha signat nous convenis de col·laboració amb les empreses del territori, en total es té conveni amb més de 350 empreses, de les quals unes 60 acullen alumnes en modalitat dual. Aquest increment respon a la demanda de nous perfils professionals i persones qualificades per tal de fer més competitives les empreses. Així ho demostra l’elevat nivell d’inserció laboral de l’alumnat que es gradua a la formació professional, fins i tot en alguna ocasió hi ha més oferta de llocs de treball que alumnes.

En l'FP dual l'alumne rep part de la formació en el centre educatiu i l'altra part l'obté a l'empresa. D’aquesta manera l’alumne pot compaginar els seus estudis amb un contracte laboral o beca, que li permet adquirir experiència professional. En total uns 90 alumnes començaran aquest setembre a compaginar la formació al centre i a l’empresa amb un contracte o beca remunerada durant tot el 2n curs.

El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, destaca que “l'FP dual significa un compromís a tres bandes: empreses, centres formatius i alumnes. L’empresa s’erigeix com un espai d’aprenentatge, i el centre de formació es compromet a una major flexibilitat organitzativa i implicació, amb l’objectiu que l’alumne desenvolupi les seves competències professionals i millori la seva ocupabilitat.”

L'Institut Pere Martell és un centre públic de Formació Professional Específica que compta amb unes característiques que el fan singular i de referència a les nostres comarques. Destacant per la seva ubicació, dins del Complex Educatiu de Tarragona, així com també per la seva àmplia oferta formativa que es concreta en nou  famílies professionals, totes elles de caire industrial / tècnic i més d’una vintena de titulacions.