Participem en el Pla estratègic de la Fusta Escola – Empresa


Imatge recurs Concurs Fusta 2014

El Departament de Fusta i Moble de l’Insitut Pere Martell participa en el Pla estratègic de la fusta escola – empresa, per aquest motiu, el professor Jaume Cárceles, Cap de Departament, ja ha assistit a diverses jornades de treball.

Aquest pla estràtègic pretén impulsar la Família Professional de Fusta i Moble. En aquest sentit, es farà difusió de l’oferta formativa de la família professional Fusta i Moble en diversos nivells formatius (PFI, FP, EA) així com també entre les empreses del sector per impulsar la formació professional en entorn laboral (Dual, FCT, FEL).

Altres accions en les que s’està treballant són: Actualització tecnològica del professorat a través d’estades formatives en empreses del sector, detecció de necessitats de formació en perfils professionals emergents i incorporació dels continguts curriculars necessaris mitjançant l’orientació o adaptació curricular dels títols existents, noves estratègies metodològiques, etc.

Per últim, cal destacar que el Departament de Fusta i Moble serà present en l’estand de l’INS Pere Martell a la Fira de l’Estudiant de Valls 2018, amb aquesta participació es mostraran les capacitats professionals de l’alumnat mitjançant l’exposició dels seus treballs i projectes.