Fusta i Moble


OFERTA FORMATIVA FUSTA I MOBLE

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CFGM Fusteria i moble (FS10) Us podeu matricular per al curs 2019-2020

CFGM Instal·lació i moblament (FS20) Us podeu matricular per al curs 2018-2019