Fusta i Moble


OFERTA FORMATIVA FUSTA I MOBLE

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CFGM Fusteria i moble (FS10) Us podeu matricular per al curs 2019-2020

CFGM Instal·lació i moblament (FS20) Us podeu matricular per al curs 2018-2019

 


18/03/2019

Participació a la XXVII edició.

El Concurs d’Estudiants de Fusta i Moble de Catalunya té com a objectius estimular en els participants l’esperit de vocació professional, contribuir a desvetllar l’interès per les professions relacionades amb la fusta i el moble i interrelacionar el món de l’escola amb el de l’empresa.

 

Continuar