L’Institut Pere Martell engega el projecte FPaprop per millorar l’orientació professional


El Projecte FPaprop és una iniciativa sorgida des de l’Institut Pere Martell al voltant de la millora de l’orientació professional. Aquest projecte està englobat en les línies del projecte de direcció del centre i amb la col·laboració dels professors Ivan Pino i Laura Tomàs del Departament de Formació i Orientació Laboral del centre.

Els objectius són : donar a conèixer la Formació Professional i prestigiar-la; ampliar les activitats d’ orientació que s’ofereixen al centre als propis alumnes, als futurs alumnes i famílies; i establir relacions amb l’entorn com són els centres de secundària i universitats per coordinar la orientació professional.

Aquesta millora de l’orientació es preveu que repercuteixi en el propi entorn de l’FP reduint l’abandonament i al mateix temps millorant el rendiment acadèmic i la qualificació de l’alumnat. Per altra banda, també es vol donar resposta a les empreses, les quals actualment tenen una manca de vocacions industrials i de personal qualificat  Segons alguns estudis del Departament de Treball i CCOO, la revolució industrial 4.0 preveu que en un futur proper s’eliminaran els llocs de feina que no requereixin qualificació degut a la automatització dels processos productius i que el 65% dels llocs de treball futurs estan per crear.

Entre les actuacions fetes cal destacar una jornada celebrada el passat 19 d’abril dirigida a orientadors i equips directius del Camp de Tarragona. En la qual es van tractar diversos temes:  què és l’orientació?, què és l’orientació professional?, marc legal, arquitectura del sistema educatiu, models d’orientació professional, bones pràctiques, recursos i programacions. Una activitat que va comptar amb la presència de Silvia Rodes, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Josep Maria Soler, coordinador Territorial d'Ensenyaments Professionals, i Valero Camps, cap d’inspecció del Departament d’Ensenyament de la zona.

Per altra banda, es vol potenciar la Setmana de l’Orientació del centre durant la qual es poden concertar entrevistes personalitzades amb l’orientador del centre o els caps de les diverses famílies professionals per a poder resoldre els dubtes i visitar les instal·lacions atenent les necessitats concretes de cada persona.

Actualment s’està treballant per a fer extensiu al territori aquest projecte amb la participació i col·laboració d’altres centres educatius. Algunes de les actuacions previstes són el treball conjunt amb els orientadors dels centres, així com també,  que els alumnes de secundària puguin tenir un contacte directe amb els centres d’FP participant en  activitats de caire més pràctic.

El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, afirma que “aquest projecte per a donar a conèixer l’FP és cabdal en la situació actual, des de la formació professional donem resposta a les necessitats de les persones i de les empreses. Podem dir que l’FP és una aposta de futur ja que les empreses necessiten personal qualificat”. 

Cal destacar que el concepte de l’orientació professional fa referència a que els alumnes siguin conscients de les seves aptituds, de les possibilitats que li dóna el sistema educatiu per aprofitar-les  i de les sortides laborals que li pot oferir el mercat laboral en aquest àmbit.