Assajos no destructius


A la sessió s'han treballat aspectes com ara metodología, protecció i demostració del procediment radiologic industrial i resolució de dubtes d´altres casos pràctics.
 

 

La sessió ha estat valorada de manera molt positiva per l'alumnat de Construccions Metàl·liques. S'agraeix la col·laboració i la dedicació de l'empresa Cualicontrol Tuv Nord que, una vegada més, permet apropar el món de l'empresa i de la formació professional.