Erasmus Energies renovables a França


Concretament aquests estudiants realitzaran les pràctiques a l'empresa Freesun Technologie, a la localitat de St. Jean de La Ruelle a França, dins del marc dels programes ERASMUS. Uns programes de gestió que afavoreixen la mobilitat acadèmica tant d'estudiants com del professorat.