Realitzada la prova pilot del procés d’Avaluació i Acreditació de competències professionals d’Energia i Aigua


L’Institut Pere Martell ha realitzat la prova pilot del procés d’Avaluació i Acreditació de competències professionals d’Energia i Aigua adquirides a través de l’experiència laboral o els aprenentatges no formals dels treballadors i treballadores de les empreses de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC).

Aquesta iniciativa s’ha dut a terme gràcies al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC). L’Institut Pere Martell ha realitzat aquesta primera convocatòria amb un total de 14 aspirants. Entre els mesos de maig i juliol es durà a terme la segona convocatòria al nostre centre amb uns 32 aspirants.

En aquest procés han participat 3 experts del centre i 3 més provinents de les empreses d’ASAC. Els participants han pogut acreditar les qualificacions professionals i unitats de competència en: Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament i Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua.

Cal destacar, que actualment el sector de l’aigua no compta amb un gran nombre de treballadors titulats ja que fins ara no hi havia una formació reglada. A partir d’ara, gràcies a aquest procés d’acreditació de competències, està previst que un total de 496 treballadors de tota Catalunya puguin avaluar els seus coneixements relacionats amb la família professional d’Energia i Aigua i també sobre Seguretat i Medi Ambient en diversos centres de formació en un total de 13 convocatòries.

Per altra banda, l’Institut Pere Martell ha estat fins ara l’únic centre a tot l’Estat que realitzava el CFGM de Xarxes, Instal·lacions i Estacions de Tractaments d'Aigua des de fa 3 cursos, com a títol propi de la Generalitat de Catalunya. Ara s’ha publicat el decret d’aquesta nova titulació i a partir d’ara ja podran impartir aquesta titulació a la resta de l’Estat.

Des de l’Institut Pere Martell es vol agrair la feina feta a tots els participants en aquest procés, especialment al professorat del Departament d’Energia i Aigua.