L'Institut Pere Martell, pioner en formar professionals en el manteniment de mòbils, drons o ciberseguretat


L’Institut Pere martell està treballant en l’adaptació dels continguts curriculars dels cicles d’Electricitat i Electrònica a la demanda real del sector. En concret, aquesta actualització de continguts pionera a Catalunya i la resta de l’Estat, s’aplicarà ja durant el proper curs escolar al CFGM de Instal·lacions de Telecomunicacions i al CFGS de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.

L’objectiu és donar resposta a la necessitat de nous perfils professionals per part de les empreses del sector que es deguda a l’augment de l’ús de noves tecnologies i la importància de la ciberseguretat en les comunicacions i aplicacions. Els nous continguts, que estaran adaptats als dos nivells formatius, se centren en la telefonia mòbil, la ciberseguretat, els drons i l’emissió en streaming.

Una de les principals incorporacions se centrarà en la reparació i manteniment de telefonia mòbil: smartphones i tablets. Aquesta adaptació curricular es durà a terme gràcies a un conveni de col·laboració amb l’empresa BQ que es basa en la formació del professorat, la dotació de material i el suport tècnic per part de l’empresa.

Per altra banda, s’incorporaran continguts relacionats amb la ciberseguretat en tots els àmbits de la comunicació digital: xarxes telemàtiques, routers, wifi, servidors, etc. Així mateix, es pretén formar a tècnics qualificats per al control i manteniment de la senyals de gestió de drons, un camp d’aplicació molt polivalent de l’electrònica que creix dia a dia. Finalment, també es tractarà l’emissió de vídeo i àudio en streaming on s’impartiran ensenyaments relacionats amb la captació, codificació, edició i distribució del flux de senyal i dades.