Escola Verda


Aquesta mesura, que ha estat fruit de la iniciativa del grup que conforma l'Escola Verda del centre, pretén estalviar 9.000 gots de plàstic anuals, fet que s'espera que repercuteixi d'una manera positiva en la consciència de l'institut i en el medi ambient.

Com a substitutiu, s'han comprat 130 gots de policarbonat de llarga vida que es lliuraran de manera gratuïta a professorat i PAS.