Famílies professionals


L'Institut Pere Martell imparteix més de 20 titulacions englobades en 9 famílies professionals diferents:
07/11/2017

S'ha constituït el Consell de Delegats

El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern de l’institut i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre

ContinuarPáginas