ENQUESTES ALUMNAT


  • Enquestes de satisfacció de l'alumnat de nou ingrés (només dels primers cursos).
  • Enquestes de satisfacció de l'alumnat que finalitza estudis, modalitat FCT intensiva.
  • Enquestes de satisfacció de l'alumnat que finalitza el 1r curs.
  • Enquestes de satisfacció de l'alumnat que finalitza estudis. modalitat FCT extensiva i FPDual.