Orientació acadèmica i professional


orientacio@institutperemartell.cat

Horari d'atenció a l'alumnat per part de la coordinadora d'orientació (Fina Muñoz):

  • dimecres de 16:00 a 18:00 hores
  • dijous de 9 a 11 i de 11:30 a 12:30 hores

La tasca del Servei d'Orientació als alumnes és facilitar informació sobre itineraris formatius, sortides acadèmiques i vies d’accés als estudis. La seva tasca es dirigeix tant als interessats individualment com a altres centres o col·lectius interessats.